Villkor

Villkor för Användandet av
informationen på www.evaferm.com


 All information på www.evaferm.com tillhandahålls i utbildningssyfte. Stor möda har lagts ner på att återge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt. Trots det kan www.evaferm.com inte ta något ansvar för hur läsaren använder informationen som tillhandahålls via hemsidan. Kort sagt, varje besökare ansvarar för hur denne person använder informationen som tillhandahålls via www.evaferm.com.
     Produkterna och tjänsterna som görs tillgängliga via www.evaferm.com gör inte anspråk på att behandla eller kurera några symptom, tillstånd eller sjukdomar. De gör inte heller anspråk på att förbättra livsvillkoren. Om du har en medicinsk åkomma behöver du konsultera din läkare innan du använder de produkter och tjänster som görs tillgängliga här.