Fakta om SCIO

Fakta om SCIO


QXCI-SCIO 

SCIO betyder "att veta". QXCI är grundprogrammet och SCIO är ett på- byggnadsprogram som gör att effekten fördubblas, varför den här på hemsidan kort och gott kallas SCIO.
  SCIO:n är ett databaserat instrument som kan analysera och balansera, något som kallas energi- medicin. SCIO:n är ett unikt redskap där man kan hitta och balansera i stort sett allt som finns i en kropp, allt ifrån mentala till fysiska problem.
     Genom kombinationen bioresonans, biofeedback, och modern datorteknologi, är SCIO:n det mest avancerade systemet som finns för kroppsanalys och energi- balansering. Med SCIO:ns hjälp kan terapeuten hitta orsaken till klientens problem, och även att rätta till dessa obalanser.

STEG 1: TESTET, DITT  Digitalt ”fingeravtryck”

Alla ämnen (vitaminer, organ, hormoner etc) har en unik digital struktur som omfattar 55 olika elektriska mått, inkluderande frekvenser, volt, ampere, induktans och kapacitans. SCIO:n har en databas som innehåller över 9.000 ämnen och genom att använda komplex matematik får terapeuten exakta analyser och rekommendationer hur du bör balanseras.
     Med hjälp av bioresonans, skickar datorn in signaler i kroppen och genom att mäta hur kroppen reagerar på varje signal analyserar SCIO:n reaktionen på varje ämne. Hela processen (testet) att mäta alla reaktioner tar ca 3 minuter. Därefter får Eva en analys där det finns indikerat vilka hälsorisker som är mest akuta just nu (dvs vid mättillfället) och vad grundorsaken kan vara.

 Läs mer om EVAs Test


STEG 2: Balansera kroppen

När Eva sedan går in djupare i analysen, hittar grundproblemen och korrigerar dessa obalanser så uppstår ofta ett mycket bra resultat. Allt från ett större välbefinnande till att bli fri från smärta.

 Läs mer om EVAS BALANSERANDE behandlingAR


Hur fungerar det?

Analys och balansering bygger på resonansinformation, SCIO:n mäter och sänder tillbaka information mellan instrumentet och klienten. 
     Behandlingen sker genom att man fäster elektriskt ledande gummibandselektroder runt handleder, anklar och ett band runt huvudet. Elektroderna får kontakt med kroppens alla meridianer och därmed alla akupunktur- punkter. 
     Elektroderna är uppkopplade till SCIO:n som i sin tur är kopplad till datorn där "fingeravtryck", testprogram och behandlingsprogram är lagrade.


Professor Bill Nelson

Innovatören, professor Bill Nelson, som skapat SCIO:n, har forskat 20 år av sitt liv för att ta fram ett instrument som är så komplett och mäter så enormt många av kroppens energiobalanser (som underlag för diagnos) och som kan normalisera dessa (behandlar) obalanser. Han har en gedigen bakgrund. Han jobbade t ex på NASA med navigeringssystemet GYRO när han var 18 år. Han har doktorerat 5 gånger, bl a inom fysik och homeopati.

 Läs mer om Bill Nelson