Evas behandlingar

Evas behandlingar


Behandlingsalternativ

 När du söker Evas hjälp ger hon dig 3 olika behandlingsalternativ att välja på beroende på vad du är intresserad av och vad ditt problem är.


1: TEST   [ 30 min / 300 kr ]

Under detta test genomförs en heltäckande energi- medicinsk undersökning som identifierar 9.000 olika test- variabler i din kropp. Detta test är bra utgångspunkt då du skall bestämma vad du behöver göra härnäst för att optimera din hälsa.

ladda ner en separat pdf-fil som beskri-
ver vad som kan mätas en QXCI-SCIO TEST

  Välj detta alternativ om du önskar få en övergripande bild av hur det står till i din kropp. Vill du sedan gå vidare med en behandling som korrigerar dina obalanser finns möjligheten att boka en ny tid. 


2: GRUNDBEHANDLING   [ 1 timma / 500 kr ]

Fokus under en grundbehandling är balansering av ett specifikt område som du upplever problem med och som du önskar förändra till det bättre. I grundbehandlingen ingår även den heltäckande energimedicinska testet som beskrivs ovan under alternativ 1. 

  Välj detta alternativ om du vet exakt vad du behöver hjälp med. Därefter kan ni diskutera er fram till den bästa uppföljningen för din situation.


3: PLUSBEHANDLING   [ 1,5 timma / 700 kr ]

Plusbehandlingen ger en heltäckande balansering, inte bara av det problemområde du söker hjälp för utan hänsyn tas även hänsyn andra vitala delar av den energimedicinska testet som grundbehandlingen inte hinner omfatta pga tidsbrist. Plusbehandlingen är dess- utom det mest ekonomiska alternativet om du vill göra en genomgripande balansering.

  Det här är alternativet för dig som önskar mer än att bara balansera det upplevda problemet. Välj det här alternativet om du vill stärka hela din kropp och arbeta mer förebyggande. Utifrån din livssituation kan du tillsammans med Eva därefter diskutera dig fram till den bästa uppföljningen för just din situation.